Gebruik de webbrowser van je tablet, telefoon of pc om naar https://www.vergaderinggemist.org te navigeren. De website is getest in de volgende browsers:

Inloggen

Log in met het Gemeentenummer en Wachtwoord dat je gekregen hebt van de geluidsbroeder. Vul bij Je naam je naam in. Dit is wat de geluidsbroeder in de zaal op zijn scherm ziet verschijnen.


Nog geen uitzending?

Als er staat dat er op het moment geen uitzending is, kan het zijn dat de stream nog niet gestart is. Deze wordt standaard 5 minuten voor aanvang van de vergadering gestart. Om de 30 seconden wordt automatisch gecheckt of de vergadering al begonnen is, zodat je automatisch de stream te zien krijgt zodra die er is. Twijfel je? Vernieuw dan de pagina in je browser. Dat doe je meestal met een knopje dat lijkt op een pijltje dat ronddraait. Hiernaast zie je een voorbeeld van Chrome:


Het kan ook zijn (afhankelijk van de instellingen van de gemeente) dat je totdat de vergadering begint wel alvast muziek kan luisteren. Zodra de stream van de vergadering start zal daar automatisch naar overgeschakeld worden. Dan krijg je het scherm hieronder te zien.


De stream luisteren

Zodra de stream beschikbaar is, zie je onder de gemeentenaam een speler (dat zwarte balkje). Als je een driehoekje ziet staan (zoals hierboven), klik daar dan op om de stream te starten. Zie je in plaats daarvan twee streepjes langs elkaar, dan loopt de stream. Wacht even rustig af.


Doorgeven met hoeveel personen je luistert

Als je niet alleen luistert, maar je zit met meerdere personen bij elkaar, dan kun je dat doorgeven door achter de tekst Met hoeveel personen luister je mee? Een ander getal te selecteren. Dit wordt dan zichtbaar voor de broeder achter het geluid.