Gebruik de webbrowser van je tablet, telefoon of pc om naar https://www.vergaderinggemist.org te navigeren. De website is getest in de volgende browsers:

Inloggen

Log in met het Gemeentenummer en Wachtwoord dat je gekregen hebt van de geluidsbroeder. Vul bij Je naam je naam in.


Een opname luisteren

Als je een eerder opgenomen vergadering wilt terugluisteren, klik je in de menubalk op Opnames luisteren, of je scrolt naar beneden naar het stukje Terugluisteren. Daar zie je een lijstje met beschikbare vergaderingen. Klik op de vergadering die je wil luisteren. Hij wordt dan in de speler bovenaan de pagina geladen, en begint te spelen. Je kunt de opname pauzeren of doorspoelen naar een ander punt in de vergadering.