Hierin vind je globaal de wijzigingen in het programma per versie. Heb je feature requests? Stuur ze dan gewoon in als ticket in deze helpdesk, en dan kijken we of we eraan toe komen om ze in te willigen. De blauwe teksten zijn wijzigingen op de web interface, de paarse zijn wijzigingen aan de app...


*** APP Versie 2.1.36

Update:

- Er wordt op verzoek geen opname meer gemaakt, en ook niet meer geupload naar de website..


*** APP Versie 2.1.35

Update:

- Vanaf deze versie is het mogelijk om de audio stream over een beveiligde verbinding te laten lopen. Dit is belangrijk omdat steeds meer browsers dit vereisen. Zie de handleiding voor het inrichten van Vergaderinggemist met een SSL verbinding.


*** Website 29-2-2020
UPDATE (2.6):

- Removed old api's

- Added link to demo-video's

- Multi language support

- Added new endpoint for ssl support


*** APP Versie 2.1.30

Update:

- De naam van een meeluisteraar wordt op de webinterface nu over meerdere regels verdeeld als 1 regel niet past zodat de volledige naam zichtbaar is.

Bugfix:

- Het vergaderingemist scherm kan te klein of te groot weergegeven worden als de DPI van Windows gewijzigd is.


*** APP Versie 2.1.29

- De lijst met luisteraars kan nu na 2 minuten al handmatig ververst worden zodat vooral aan het begin van de vergadering de lijst up2date is.


*** APP Versie 2.1.28

Update:

Bij sommige PC configuraties kunnen er irritante tikken in het geluid ontstaan. Dit is verholpen.

Nieuw:

- De webinterface met luisteraars toont nu duidelijk wanneer de stream nog niet is gestart

- Als de lijst met luisteraars wordt bijgewerkt voor de webinterface met luisteraars dan wordt de lijst met luisteraars op de PC waar vergadering gemist draait ook automatisch mee ververst.

- De lijst met luisteraars bevat vanaf deze versie een knopje om de lijst te verversen. Het knopje verschijnt automatisch als de getoonde gegevens ouder zijn dan 5 minuten. 

- De lijst met luisteraars toont een link naar de webinterface als de webinterface in de opties is ingeschakeld. Deze link kan gedeeld worden met de zaalwachten om de luisteraars op hun telefoon/tablet te bekijken.


*** APP Versie 2.1.24

Update:

- Na een Windows onderdelen update (bijvoorbeeld van 1809 naar 1903) krijgt een geluidskaart een nieuw uniek nummer en herkend Vergaderinggemist de geluidskaart niet meer. Met deze versie slaat Vergaderinggemist extra informatie op om na de Windows update zonder aanpassingen aan de configuratie te kunnen blijven werken.


*** Website 13-5-2019
UPDATE (2.4):

- Removed old api's

- Changed way recordings are stored on the site to improve security

- Code cleanup

- More db cleanup


*** APP Versie 2.1.23

BUGFIX:

- Deze update brengt geen nieuwe functionaliteit maar lost een paar kleine foutjes op


*** Website 26-12-2018

BUGFIX:

- Bij cron werden de opnames verwijderd als ze langer dan 7 dagen erop stonden. In de praktijk was dat dus als ze er 8 dagen op stonden. Dat is nu gewijzigd naar >= 7 dagen waarmee het probleem opgelost moet zijn.


*** APP Versie 2.1.22

Update:

- Er wordt een AVG richtlijn reminder getoond als lokale opnames niet automatisch worden gewist of langer dan 1 week bewaard worden. Zie ook het artikel op de website: https://vergaderinggemist.freshdesk.com/a/solutions/articles/35000109539-avg-richtlijnen-n-a-v-brief-l-20190220sc-

- Je kunt nu eerder beginnen met het streamen van de live audio en de opname later beginnen. Na deze update zal de opname standaard op 3 minuten voordat het programma begint worden ingesteld. Je vind deze optie onder de gemeente instellingen.

- Bij de gemeente instellingen is een knop 'schema' beschikbaar om makkelijker visueel te krijgen wanneer de stream precies begint en wanneer de opname gemaakt wordt.

- Het opname volume kan gewijzigd worden in de instellingen

- Het is nu mogelijk om een audio compressor in te stellen voor de opname. De threshold, gain en ratio zijn hiervan vrij in te stellen.

De begeleidende mail die naar iedereen in de mailing list verzonden is lees je hier...


*** APP Versie 2.1.19

BUGFIX:

- Kleine aanpassing/verbetering voor zalen met een externe icecast server


*** APP Versie 2.1.18

BUGFIX:

- Als inloggen op de icecast server mislukt bleef het programma oneindig proberen in te loggen met de foute gegevens (met hoog cpu gebruik tot gevolg)


*** APP Versie 2.1.17

Update:

- Icecast mountpoint is in te geven voor externe Icecast servers (maakt het delen van de kosten mogelijk bij een eigen server)

- Betere melding als FTP upload mislukt

- Het is niet langer verplicht om een start tijd op te geven bij een gemeente


*** Website 26-12-2018

UPDATE (2.2):

- Icecast mountpoint is variabel nu

- app-api toegevoegd

- Nog wat code cleanup

BUGFIX:

- De starttijd wordt alleen mee gegeven bij auto start, en werd dus niet correct getoond worden bij handmatige start


*** APP Versie 2.1.16

UPDATE:

- Verbeterde foutafhandeling

- Als het opvragen van een extern IP adres mislukt kan het opnieuw geprobeerd worden

- Ingebouwde Icecast is naar versie 2.4.4 bijgewerkt

- Aangepaste instellingen voor de ingebouwde Icecast server zodat verbindingen langer stabieler zijn

- Eigen stream code voor een betere verbinding met externe Icecast servers en die meer mogelijkheden tot foutopsporing biedt


*** APP Versie 2.1.14

NEW:

- Als er maar 1 gemeente is geconfigureerd wordt deze altijd automatisch geselecteerd ongeacht of er een vergadering gepland staat op die dag.

UPDATE:

- De ondersteuning voor Butt als stream software is komen te vervallen

- De statistieken zijn niet langer beschikbaar

- De instellingen knop is kleiner zodat er meer ruimte beschikbaar is voor de naam van de gemeente in de titel

BUGFIX:

- Automatisch de vergadering starten en stoppen werkte niet juist als vergaderinggemist niet afgesloten wordt
*** APP Versie 2.1.12

NEW:

- Per gemeente kan worden ingesteld of de computer na het uploaden van de opname uitgeschakeld mag worden

UPDATE:

- Getest met en ondersteuning voor Windows 10 1809

- Vanaf deze versie wordt automatisch de ingebouwde stream software gebruikt i.p.v. butt*** APP Versie 2.1.11

NEW:

- Extern IP adres, Interne IP adressen, icecast en webinterface poort zijn zichtbaar in de instellingen op het tabblad 'Algemeen'

- Het is nu mogelijk te controleren of de FTP inloggegevens werken bij het bewerken/aanmaken van een gemeente

- Bij het ingeven van een nieuwe gemeente wordt de inlognaam van de FTP gebruiker automatisch ingevuld als het veld nog geen waarde heeft

UPDATE:

- Met ingang van deze versie is .Net Framework 4.7.1 vereist

- Icoontjes van de webinterface zijn bijgewerkt

BUGFIX: 

- De proxyserver stuurde cache-headers niet door naar de client waardoor de webinterface soms nog gegevens van een vorige vergadering toonde


*** Website 14-9-2018

UPDATE (2.1):

- Gebruikers die uitloggen worden niet meer meegeteld als aanwezig (check of de browser gesloten wordt zit hier niet in, alleen als iemand actief op uitloggen klikt)

- Nog wat code cleanup


*** APP Versie 2.1.10

NEW:

- Ondersteuning voor de aankomende Windows 10 update

- Voorbereiding op automatische omzetting van butt naar ingebouwde streamer

UPDATE: 

- Betere afhandeling van fouten die kunnen optreden bij het starten/stoppen van een vergadering

- Automatische upgrade van versie 1 van vergaderinggemist wordt niet meer ondersteund

BUGFIX:

- Instellingen kunnen niet worden geopend als een opname apparaat niet uitgelezen kan worden


*** APP Versie 2.1.9

NEW:

- Installatie/update bestand grootte verminderd

UPDATE:

- FTP upload aangepast

- Venster instellingen die corrupt raken omdat de computer niet juist wordt uitgeschakeld zorgen er niet meer voor dat het programma niet kan opstarten

BUGFIX

- Instellingen kunnen niet worden opgeslagen bij nieuwe installatie

- Het terugvallen op de tweede extern IP adres service werkte niet in alle gevallen


*** Website 30-8-2018

NEW:

- Als de stream niet start kan die gestart worden met "SHIFT+P"

UPDATE:

- Een flinke "Start" knop toegevoegd voor personen die wegens beperkingen moeite hebben om op het kleine knopje van de player te drukken/klikken.

- Bugfix cron


*** Website 19-8-2018

NEW:

- Systeem om permanente URL aan te maken en verwijderen is volledig vernieuwd

- API volledig herschreven

UPDATE

- Code volledig nagelopen op consistentie

- Opnames worden na 8 dagen verwijderd van de site op verzoek van PBA om te voldoen aan AVG

- Systeem permanent URL gewijzigd om te voldoen aan AVG

- Database aangepast voor consistentie


*** APP Versie 2.1

NEW:

- Ingebouwde Icecast server mogelijk, bestaande installatie blijft werken

- Ingebouwde client-app mogelijk, bestaande BUTT integratie blijft werken

- Mogelijkheid muziek af te spelen voordat de vergadering begint (als de ingebouwde client app gebruikt wordt)

- Mogelijkheid om via interne netwerk mbv webbrowser te zien wie er aanwezig zijn

- De instelling voor het automatisch verwijderen van lokale opnames kan nu ook ingesteld worden op 1, 2 of 3 weken (tot een maximum van 3 maanden, in overeenstemming met AVG afspraken)

- Installatie vereenvoudigd

UPGRADE

- Grote update met belangrijke verbetering icm de API update van de website.

- Kleine bugfixes


*** Website 25-5-2018

NEW

- Cookie banner om te voldoen aan de AVG.

- Logins worden om 00:00 uur geanonimiseerd en namen zijn dus max 1 dag aanwezig in de db

- Sessions (waarin ip opgeslagen is) worden om 00:00 verwijderd, dus ip adressen worden max 1 dag bewaard

UPDATE

- Diverse kleine fixes.


*** APP Versie 2.05

UPGRADE

Volledig nieuwe versie. Helemaal vanaf de core herschreven. 

- De error afhandeling verbeterd (als er geen internet verbinding was liep de hele computer vast bij versie 1)

- Uitvoering van stream programma verbeterd waardoor geen onnodige resources gebruikt worden (in versie 1 gebruikt Butt continue een volledige core omdat het programma met een modus wordt gebruikt waar hij blijkbaar niet goed mee om kan gaan.)

- Statistieken vernieuwd (met mooie grafieken, en een pull down voor gemeentekeuze)
- Bij het kopiëren naar een usb stick wordt eerst gecontroleerd of er genoeg ruimte is.

- Het overzicht van gemeenten laat zien als de vergadering schema's overlappen

- Het is nu mogelijk ook lokale opnames automatisch te verwijderen na x maanden

Deze upgrade wordt gefaseerd uitgevoerd. Je gemeente krijgt bericht als de upgrade uitgevoerd kan worden.


*** Website 11-1-2018

NEW

- Vinkje waarmee gemeentenummer en naam als cookie opgeslagen kunnen worden.

UPDATE

- Tekst aangepast als er geen vergadering is zodat duidelijker is dat de stream pas 5 minuten voor de vergadering begint.

- Link toegevoegd zodat de stream makkelijker gestart kan worden als hij niet automatisch start

- Functie die om de 5 minuten controleert of de toegang nog niet geblokkeerd is verwijderd. Deze functie controleert nu nog wel als de stream niet gestart is om de 5 minuten of de stream al gestart is. Ga je echter een opname terugluisteren, dan wordt deze check afgebroken.


*** Website 4-1-2018

UPDATE

- Update van het theme van de website. Het theme is helemaal opnieuw van CSS voorzien, en opnieuw opgebouwd waarbij een heleboel overbodige ballast verwijderd is. Nieuwste versie van JQuery toegevoegd, en een nieuwe versie van de mediaelement player toegevoegd, waardoor deze in meer browsers beter werkt.

- Prominent de handleiding beschikbaar gemaakt

BUGFIX

- Tijdbalk is weer beschikbaar op mac/pc door update media player


*** Versie 1.4.1

BUGFIX

- op de website werd niet gecontroleerd of een vergadering al afgelopen is. Nu wordt een vergadering automatisch 2,5 uur na het starten afgesloten op de website. Dit is niet de mooiste oplossing. Eigenlijk is het beter om een "einde" moment toe te voegen dat door de desktop applicatie wordt ingevuld bij het stoppen van de opname/stream. Dit is opgenomen in de todo.


*** Versie 1.4

BUGFIX

- na het installeren van een update gingen de settings verloren. Nu worden de settings geupgrade de eerste keer dat het programma wordt gestart na een update.


*** Versie 1.3

NEW/UPDATES

- email adres van helpdesk in applicatie opgenomen

- mogelijkheid om externe icecast server te gebruiken ingebouwd

- mogelijkheid om stream bitrate aan te passen

- de tijdnotering van de opname was wanneer gemeente gekozen werd, is gewijzigd naar start tijd stream

- foutmelding bij het toevoegen van gemeente zonder vergaderschema afgevangen

- settings scherm is nu horizontaal schaalbaar zodat de kolom gemeentenaam groter wordt


*** Versie 1.2.5

NEW

- Als bij start vergadering geen geldig ip adres gevonden kan worden krijg je een

  Waarschuwing dat je dat door moet geven aan dev@vergaderinggemist.org


****************************************

Hieronder stond de laatste versie altijd onderaan, maar ik heb besloten die voortaan bovenaan toe te voegen ;-).

****************************************


*** Versie 0.1

NEW:

- Start. Alles is nieuw


*** Versie 0.2

NEW:

- Icecast poort naar Gemeente settings

- Icecast mountpoint ww naar Gemeente settings

- Butt sound card id naar Gemeente settings

- Installatie gewijzigd

- Tooltips bij nieuwe gemeente toegevoegd


*** Versie 0.3

NEW

- Altijd bovenaan toegevoegd als setting

- Icecast poort naar programma settings

- Icecast mountpoint naar programma settings

- Butt sound card id naar programma settings

- Check for updates knop toegevoegd

- Icecast poort in Web settings

- Icecast poort in Website integreren


*** Versie 0.4

NEW

- Wachtwoord voor toegang tot programma settings

UPDATES

- Check voor updates Async gemaakt met meer info

- Indeling tabs aangepast, meer toelichting

- Fout in website zodat poort bij update niet opgeslagen werd


*** Versie 0.5

NEW

- Timer toegevoegd

UPDATES

- Settings form hield geen rekening met instelling "Always on top"

- Opnamepad gewijzigd om de padnaam in te korten

  {userfolder}\music\Vergaderingen\{gemeentenr}

- Proces van upload beetje gewijzigd om te voorkomen dat per ongeluk

  op "Start vergadering" geklikt wordt zonder file upload

- Hoofdscherm nog kleiner gemaakt

- N.a.v. flowchart zichtbaarheid van wat knoppen aangepast


*** Versie 0.6

NEW

- Programma settings "Auto start when windows starts" toegevoegd

- Programma settings "Automatisch gemeente selecteren obv vergaderschema" toegevoegd

- Programma settings "Automatisch opname/stream starten obv vergaderschema" toegevoegd

- Programma settings "x min voor aanvang vergadering opname starten"

- programma settings "x min na afloop vergadering opname stoppen"

- Gemeente vergaderschema toegevoegd

- Functie automatisch gemeente selecteren toegevoegd

- Functie automatisch starten/stoppen toegevoegd met manual overrides

- Statistieken in app voor alle aanwezige gemeenten, in settings scherm


UPDATES

- Wijzigingen aan gemeente worden automatisch opgeslagen,

  alleen bij gemeentenaam of wachtwoord wordt gevraagd of ze naar

  de site verzonden moeten worden. Rest is niet van toepassing op web

- Check for updates verplaatst naar "Over" tab.

- Toelichtingen op programma settings tab verplaatst naar tooltip

  om ruimte te maken voor meer settings.

- Filter toegevoegd zodat &, ? en | niet in gemeentenaam en wachtwoord

  kunnen zitten

- kleine code verbeteringen


*** Versie 0.7

NEW

- Als je klikt op de knop met het aantal luisteraars krijg je een msgbox met

  het aantal luisteraars (dan heb je meer tijd om het op te schrijven als een

  tooltip, en met touchscreen heb je geen tooltip)


UPDATES/BUGFIXES

- Bugfix: Programma crashte als je op de eerste cel voor een gemeente klikte

- Bugfix: "Auto start when windows starts" werkte wel, maar er werden geen settings geladen

- Bitrate van opname naar 96 ipv 192 om kleinere bestandsgrootte te realiseren


*** Versie 0.8

NEW

- Handleiding toegevoegd aan setup zip

- Upload knopje toegevoegd om opname opnieuw te uploaden


UPDATES/BUGFIXES

- Update: heel veel tekstcorrecties


*** Versie 0.9

NEW

- Opname naar USB stick kopiëren toegevoegd


UPDATES/BUGFIXES

- Update: FTP chmod zodat files automatisch verwijderd kunnen worden


*** Versie 1.0

NEW

- geen nieuwe functies, maar omdat het nu in meerdere gemeentes gebruikt wordt

  vind ik dat er in ieder geval één major release moet zijn.


UPDATES/BUGFIXES

- Als vergadering al beeindigd is, niet meer automatisch gemeente selecteren

- Als recfile al bestaat (1) erachter zetten

- Code van commentaar voorzien

- popup autostart override verwijderd omdat hij de zaak nodeloos gecompliceerd maakte

- message als auto select gemeente aan staat, maar er geen actuele vergadering

  in de planning staat zodat niet vergeten wordt een gemeente te kiezen.


*** Versie 1.1

NEW

-


UPDATES/BUGFIXES

- Bij het wijzigen van het port nummer van de stream, wordt dit nu ook op de

  site doorgevoerd voor alle aanwezige gemeentes. Dit was een bug.


*** Versie 1.2

NEW

- Extra Tab, "Dev", die alleen met dev pwd te bereiken is

- Dev password unlocked alle tabs, voor als gemeente admin pwd niet weet

- Poort wordt mee gestuurd bij starten vergadering zodat gemeente op wisselende poort

  kan uitzenden (nodig als gemeente in andere zaal vergaderd, bv als in een gebouw

  meerdere vergaderzalen zijn, en gemeentes niet altijd in dezelfde zaal zitten).


UPDATES/BUGFIXES

-


*** Versie 1.2.2

NEW


UPDATES/BUGFIXES

- HTTPwebrequest bij starten vergadering aan IPv4 socket van webinterface koppelen

  (omdat KPN en XS4All bij glasvezel overgestapt zijn op IPv6 Clients)

- Shortcut toegevoegd om wachtwoord in te kunnen voeren voor toegang tot dev tab als geen

  admin wachtwoord ingesteld is (dan wordt de password field niet getoond)


*** Versie 1.2.4

NEW

- Bij start vergadering "wait" cursor, en als het gestart is weer gewone cursor

- Bij start vergadering call doen naar http://checkip.dyndns.org,

  om daar IPv4 adres op te halen als backup.  

UPDATES/BUGFIXES

- Bij start vergadering wordt ip adres mee gestuurd. PHP vraagt eerst ip adres op.

  als het geen IPv4 adres is, dan wordt het adres uit de query string als backup

  gebruikt (wel gecheckt of het en valide IPv4 adres is. Anders foutmelding vergadering

  kon niet gestart worden.