In de brief aan alle LVO in Nederland wordt de gemeente erop gewezen te controleren of de aanbieder van streaming diensten voldoet aan de afspraken die we gemaakt hebben omtrent de AVG-wetgeving.


Wij hebben deze afspraken al een tijd geïmplementeerd, en alle opnames worden na 7 dagen verwijderd.


Het verwijderen van de lokale opnames is de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf, maar in het programma kan wel ingesteld worden dat dit automatisch gebeurt na 1 week. (Dit wordt alleen gedaan als het programma actief is, dus als het programma twee weken niet opgestart wordt, dan worden de opnames van langer dan een week geleden pas verwijderd als het programma weer opgestart wordt.)


Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker

Er heerst veel verwarring over deze begrippen. De verwerkingsverantwoordelijke is degene die beslist wat er met persoonsgegevens gedaan wordt. Hoe ze ingezet worden. Dat is dus de lokale gemeente. Vergaderinggemist voert het beschikbaar stellen gedurende een afgesproken termijn van een opname uit in opdracht van de gemeente, en is de verwerker.