Er komen wel eens vragen van lokale beheerders of het mogelijk is om gebruikers een persoonlijk account te geven, in plaats van de huidige methodiek van één gedeeld gemeente account.


Voorlopig zit deze optie niet in de planning. Er is heel bewust gekozen voor één gedeeld gemeente account. Uitgangspunt is namelijk een programma te maken dat alle benodigde functionaliteit heeft zonder overbodige of zelden gebruikte toeters en bellen. (Zie voor meer informatie sfl 20:24)


Uiteraard is het een overweging die we gemaakt hebben of het nodig is om de toegang op persoonsniveau te regelen in plaats van op gemeente niveau. Maar we hebben gekeken hoe waarschijnlijk het in de praktijk is dat iemand de toegang geweigerd of ontzegd zou worden. We zijn tot de conclusie gekomen dat hoewel de vraag regelmatig gesteld wordt, de praktijk van het gebruik ervan zeldzaam is. In onze ervaring krijgt iemand een account als hij dat aanvraagt, en wordt een eenmaal bestaand account nooit meer verwijderd of geblokkeerd. We hebben talloze gemeenten gezien waarbij accounts van personen die al lang niet meer in de gemeente zitten nog steeds actief zijn. Personen willen graag het gevoel hebben dat ze dingen kunnen beheren, maar in de praktijk maken ze er geen gebruik van. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om dit voorlopig niet te implementeren.


Wat kan een gemeente wel doen binnen de huidige functionaliteit?

Een gemeente kan zelf zijn wachtwoord voor toegang beheren. Sommige gemeenten hebben ervoor gekozen om elke week het wachtwoord te wijzigen, zodat gebruikers contact op moeten nemen om het nieuwe wachtwoord te ontvangen. Een permanente url is niet afhankelijk van dit wachtwoord, dus voor ouderen kan een permanente url aangemaakt worden die dan vervolgens gewoon gebruikt kan worden om in te loggen.