Veel van onze oudere broeders en zusters vinden het lastig om in te loggen op de zoom vergaderingen. We kunnen het hen makkelijk maken door dit voor hen te automatiseren. Het enige dat ze hoeven te doen is ervoor zorgen dat de computer aan staat op tijd. Persoonljik hebben we bij enkele ouderen een laptop aangesloten op hun tv, en ervoor gezorgd dat de laptop altijd aan staat. Het enige dat ze dan hoeven te doen is op tijd de tv op het juiste kanaal te zetten.


1. Computer instellingen

 • Ga naar "Energiebeheer en slaapstand". Stel de computer zo in dat de slaapstand bij gebruik van netstroom nooit ingeschakeld wordt.
 • Schakel ook in de het beeldscherm nooit uitgeschakeld wordt.
 • Eventueel kan je ook instellen dat als de klep van een laptop dichtgeklapt wordt deze niet uitgeschakeld wordt, of juist wel, als je wil dat de computer uitgeschakeld wordt als de oudere de laptop weg legt.
 • Als je zorgt dat er maar één account aanwezig is, waarbij je geen wachtwoord instelt, dan logt hij automatisch in als je de computer opstart. Dit kan natuurlijk alleen als je geen andere dingen op de laptop doet ;-).


2. Automatisch zoom starten en inloggen.

 • Klikt op het start-menu, ga naar "Windows systeembeheer", en klik an op "Taakplanner". (Als je dit niet kan vinden, kan je ook met de rechter muisknop op het start-menu klikken (het windows-icoon). Klik an op "Computerbeheer". Daar vind je de Task Scheduler onder de systeemwerkset.)
 • Klik in het meest linkse paneel op "Task Scheduler-bibliotheek". En klik dan in het rechtse paneel op "Taak maken".

 • Geef de taak een naam: "Start weekeindvergadering".
 • Ga naar het tabblad "Triggers", en klik op "Nieuw".
 • Kies "Wekelijks", vink de dag van de week aan waarop de vergadering is. En stel de tijd in waarop zoom moet starten. Bevestig met "OK".
 • Ga naar het tabblad "Acties", en klik op "Nieuw".
 • Bij "Actie" moet staan "Programma starten". Vul bij "Programma/script" het volgende in: %APPDATA%/Zoom/bin/Zoom.exe
  en vul bij "Parameters toevoegen" het volgende in:
  --url=zoommtg://zoom.us/join?action=join&confno=123456789&pwd=12343
 • Vervang 123456789 achter "confno" door het meetingid zonder streepjes of spaties, en 12343 achter "pwd" door het wachtwoord van de meeting.
 • Klik op "OK" om de actie toe te voegen.
 • Klik op "OK" om de taak op te slaan. De taak staat nu in het lijstje met taken, en zal uitgevoerd worden als de computer aan staat.
 • Herhaal deze stappen voor het instellen van de doordeweekse vergadering.
 • Stel in dat de taak automatisch beëindigd wordt als deze langer dan 8 uur uitgevoerd wordt.


4. Optioneel: instellingen in Zoom.

 • Open de Zoom-intstellingen. 
 • Ga naar het eerste tabblad "General". Vink aan "Enter full screen automatically when starting of joining a meeting"
 • Vink uit "Ask me to confirm when I leave a meeting"
 • Ga naar het tabblad "Video". Vink uit "Turn off my video when joining a meeting", en "Always show video preview dialog when joining a video meeting". Vink aan "Hide non-video participants".
 • Ga naar het tabblad "Audio". Vink aan "Automatically join audio by computer when joining a meeting". Vink uit "Mute my microphone when joining a meeting".
 • Ga naar het tabblad "Keyboard Shortcuts". Klik op "Alt+V" achter "Start/stop Video", en type "C". Klik op "Alt+A" achter "Mute/Unmute my Audio" en type "M". Klik op "Alt+Y" achter "Raise/Lower Hand" en type "H". Klik op "Alt+Q" achter "End meeting", en type "Q".
  Nu kan je gekleurde stickers op de "C", "M", "H" en "Q" plakken. Voor ouderen is het nu heel makkelijk om hun hand op te steken, microfoon of camera aan/uit te zetten, en zelfs om de meeting te verlaten.


5. Instellingen aan de meeting.

 • Het is aan te raden om dan in de meeting-settings van de zoom vergadering in te stellen dat participants joinen MET video. Dan hoeven ouderen dit niet zelf in te schakelen.
 • Als je ook instelt dat de host permissie krijgt om deelnemers te unmuten zonder hun toestemming, dan hoeven ze niet te bevestigen dat ze hun microfoon aan willen zetten.


6. Een spiekbriefje.

 • Maak voor de broeder of zuster een spiekbriefje met duidelijk de kleurtjes van de toetsen en wanneer ze de computer moeten inschakelen. (Je kan als bijlagen onderaan dit artikel het psd-bestandje downloaden.)